Historie

Stejně tak, jako se kníže Jaromír rozhodl na zelené louce vystavět město, nesoucí jeho jméno, rozhodli jsme se i my v roce 2021 vybudovat něco nového. Náš oddíl sice naše jména nenese, ale můžeme hrdě říci, že rozkvétá stejně jako Jaromírovy Jaroměřice. Na památku pověsti „O původu Jaroměřic“ jsme náš oddíl pojmenovali po zvířeti, které knížete Jaromíra do našich končin přivedlo – po Jelenovi.

Členy našeho oddílu jsou vlčata a světlušky, jak se klukům a holkám ve skautu říká ve věku od 7 do 11 let, z Jaroměřic a okolí. Vedení oddílů zastávají jaroměřičtí vedoucí, kdy většina z nich prošla skautskou výchovou v domovském skautském středisku v Moravských Budějovicích. Více se o nich můžete dozvědět v sekci „Naši vedoucí“. Od založení oddílu v září 2021 se oddíl rozrostl více jak dvojnásobně, a s hrdostí/zděšením můžeme říci, že nám již ani klubovna nestačí!

…a nejen klubovna!