Pro rodiče

Kolik nás bude skautování stát?

Kromě výše uvedeného vybavení, které však snad každý doma sežene, se v rámci registrace do Junáku platí i tzv. členský příspěvek. Ten momentálně činí 500 Kč a hradí se jednou ročně – a to ke konci kalendářního roku. Tuto částku z poloviny tvoří registrační poplatek a pojištění v rámci organizace Junák – český skaut a druhou polovinu tvoří částka na provoz oddílu. 

Výpravy, které se konají průměrně jednou do měsíce, vyjdou na částku v rozmezí mezi 50 a 300 Kč.

Vedení oddílu vede oddíl zcela zdarma a ve svém volném čase – tzn. peníze, námi vybírané nejdou „do kapsy“ vedoucím, ale opět oddílu, či Junáku.

Registrace

S výše zmíněným příspěvkem je zároveň spojeno i vyplnění tzv. registračního formuláře člena, pokud ještě nebyl registrován, případně pak oprava údajů o již registrovaných členech.

Více informací naleznete zde: https://www.skaut.cz/pro-rodice/cena/