Administrativa a náklady

Přihláška

Pro přihlášení do našeho oddílu slouží oficiální přihlaška, tj. formulář  „Přihláška mladšího člena JUNÁKA“. Tato přihláška neobsahuje citlivé osobní údaje a slouží jako dokument, pro další používaní při komunikaci s jinými organizacemi, nebo v okamžicích kdy se něco stane a člen není ještě řádně zaregistrován.

Přihláška je zasílána v elektronické podobě, papírovou verzi lze po předchozí domluvě získat v naší klubovně, u vedoucího oddílu.

Registrace

V rámci registrace do Junáku, která probíhá ke konci kalendářního roku se kromě vyplnění registračního formuláře hradí i tzv. členský příspěvek. Jeho výše je vždy stanovena na konkrétní registrační období a hradí se jednou ročně – a to ke konci kalendářního roku. Tuto částku, kterou si vybírá každý oddíl sám z poloviny tvoří registrační poplatek a pojištění v rámci organizace Junák – český skaut, z.s. a druhou polovinu tvoří částka na provoz oddílu. 

Registrační formulář člena je vyplňován pouze pokud ještě nebyl člen registrován, případně se v rámci něho opravují údaje o již registrovaných členech. Na základě těchto údajů a poplatku, je dítěti potvrzeno členství pro následující kalendářní rok.

Registrační údaje obsahují i data spadající pod zákon o ochraně osobních údajů, proto jsou neveřejná a slouží pro potřeby vedoucího oddílu a vnitřní potřeby Junáku.

Další náklady

Výpravy – většinou se náklady na výpravu pohybují do 400 Kč za měsíc, záleží na délce a cíli akce

Věci na schůzku – většinou věci které má každý jistě doma

Skautský kroj – cca 500 Kč za košili + základní nášivky cca 100 Kč (ten doporučujeme kupovat až bude člen chodit déle)

Více informací naleznete zde: https://www.skaut.cz/pro-rodice/cena/