Registrace a poplatky

Přihláška

Pro přihlášení do našeho oddílu slouží oficiální přihlaška, tj. formulář  „Přihláška mladšího člena JUNÁKA“. Tato přihláška neobsahuje citlivé osobní údaje. A slouží jako papírový dokument, pro další používaní při komunikaci s jinými organizacemi, nebo v okamžicích kdy se něco stane a člen není ještě řádně zaregistrován.

Lze ji získat v naší klubovně, u vedoucího oddílu.

Registrace

Základní poplatek neboli tzv. registrace, stojí do 750,-Kč – odvíjí se na základě požadavku ústředí JUNÁKA. Tuto částku z poloviny tvoří registrační poplatek a pojištění v rámci organizace JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR a druhou polovinu tvoří částka na provoz oddílu v Jaroměřicích nad Rokytnou a střediska v Moravských Budějovicích. Registrace se vybírá vždy ke konci kalendářního roku. Většinou se snažíme ještě před Vánocemi, zde bohužel ale závisíme na tom, kdy nám dojdou podklady ze skautského ústředí. Tento poplatek si vybírá každý oddíl sám. S tímto poplatkem je zároveň spojeno vyplnění registračního formuláře člena, pokud ještě nebyl registrován, případně pak oprava údajů o již registrovaných členech. Na základě těchto údajů a poplatku, je mu pak vystavena členská průkazka a potvrzené členství pro následující kalendářní rok.

Registrační údaje, obsahují i data spadající pod zákon o ochraně osobních údajů, proto jsou neveřejná a slouží pro potřeby vedoucího oddílu a vnitřní potřeby JUNÁKA.

Další poplatky a náklady

Skautské výpravy – většinou se náklady na víkendovou výpravu pohybují do 200,-Kč za měsíc, záleží na množství účastníku a cíly akce

Věci na schůzku – většinou věci které má každý jistě doma – cca 150,- Kč

Skautský kroj    – cca 500,- Kč za košili + základní nášivky (až bude člen chodit déle, není potřeba na schůzky)