Jelínci

Přeskočíme potoky,

přeběhneme lesy, svah,

my jsme rychlí Jeleni,

jenom žádný strach!

Jsme smíšený oddíl vlčat a světlušek – tedy kluků a holek od 1. do 5. třídy. V rámci oddílu fungujeme po družinách, kde se učíme pracovat v teamu a na sobě samotných.

Každý pátek nás pravidelně potkáte v naší klubovně, či jinde po Jaroměřicích na našich celoodílových schůzkách. Krom toho každý měsíc společně podnikáme výpravy do nejrůznějších, a námi dosud neprobádaných koutů naší vlasti. No a na konci našeho skautského roku vyrážíme do hlubin České Kanady na pravý letní tábor.

Jinak nás můžete potkat na různých akcích, konaných nejen v Jaroměřicích, jako je Betlémské světlo, prodej charitativního punče, či akce pořádané pro širokou veřejnost.